โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Multi Mentoring System

กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 10
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

ถ่ายทอดสด หลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 10 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โพสต์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020